RAK PIERSI

Średnio jeden spośród pięciu znalezionych nowotworów piersi jest nowotworem złośliwym. W ciągu roku w Polsce pojawia się około 15 000 nowych zachorowań na raka piersi. Około 5000 Polek umiera rocznie z powodu raka piersi, co oznacza, że jest on najczęstszą nowotworową przyczyną śmierci wśród kobiet w naszym kraju. Tymczasem wczesne rozpoznanie raka piersi i szybkie włączenie leczenia umożliwia u około 90% kobiet przeżycie choroby. W przypadku późnego rozpoznania szansa na pięcioletnie przeżycie jest znacznie mniejsza.

Czynniki ryzyka raka piersi

● wiek > 55 roku życia
● płeć żeńska
● obciążony wywiad rodzinny zachorowaniami na raka piersi
● mutacja BRCA1 (10-15% wszystkich raków piersi), BRCA2, HER2, P53, inne
● rasa biała
● wczesne wystąpienie pierwszej miesiączki i późne wystąpienie przekwitania
● późny wiek pierwszego porodu i mała liczba porodów
● krótki okres laktacji
● duża podaż tłuszczów odzwierzęcych
● niska podaż jednonienasyconych kwasów tłuszczowych
● duża podaż alkoholu
● czynna lub bierna ekspozycja na dym tytoniowy
● narażenie na promieniowanie jonizujące

Objawy raka piersi

● guz w obrębie piersi lub dołu pachowego (jednak należy pamiętać, że u 25% chorych z rakiem piersi zmiany mogą być niewyczuwalne przy badaniu palpacyjnym)
● zmiany kształtu lub wielkości piersi
● nowopowstałe wciągnięcie skóry w obrębie dowolnej części piersi, w tym brodawki
● wyciek z brodawki, najczęściej krwisty
● zmiany skórne wokół brodawki, w tym zgrubienie, zaczerwienienie, owrzodzenie
● poszerzenie żył skóry piersi

Guzy piersi

Wśród wyników badań biopsyjnych rak rozpoznawany jest w 10%. Na pozostałe 90% składają się zmiany nienowotworowe oraz nowotwory łagodne.

Zmiany włóknisto-torbielowate:

→ nieproliferujące, czyli torbiele lub zwłóknienia, w obrębie których nie ma rozrostu nabłonkowego → proliferujące, z rozrostem nabłonka, czyli rozrost nabłonkowy lub gruczolistość stwardniająca

Łagodne nowotwory piersi:

→ włókniakogruczolak, czyli zmiana nabłonkowo-łącznotkankowa, zwykle będąca ostro odgraniczonym guzem o średnicy od 1 do 10 cm, który jest wykrywany głównie u młodych kobiet; prawie nigdy nie ulega zezłośliwieniu
→ guz liściasty, czyli rzadki nowotwór łagodny (1% guzów piersi), który jest wyraźnie odgraniczony od sąsiadujących tkanek i ma tendencję do szybkiego wzrastania
→ brodawczak wewnątrzprzewodowy, rośnie wewnątrz przewodów wyprowadzających lub zatok i zwykle nie przekracza 1 cm; często wiąże się z surowiczym lub krwistym wyciekiem z brodawki oraz z zaciągnięciem brodawki sutkowej.

Rak piersi

Jest rozrostem nieprawidłowych komórek nabłonka w obrębie przewodów lub zrazików sutka. W przypadku jeśli komórki, które uległy złośliwej transformacji znajdują się tylko w nabłonku, bez kontaktu z naczyniami chłonnymi czy krwionośnymi, to rozpoznaje się raka nienaciekającego, czyli nieinwazyjnego.

Raki nienaciekające:

→ rak przewodowy DCIS (20% wszystkich nowych raków piersi, ma utkanie lite, sitowate lub brodawkowate, u 1⁄3 nieleczonych kobiet w ciągu 10 lat rozwinie się z niego rak inwazyjny, zwykle w tej samej piersi; przy wyborze optymalnej metody leczenia pomaga wskaźnik prognostyczny Van Nuys. Jeśli pacjentka ma więcej niż 9 punktów wskazana jest amputacja piersi, w innym przypadku można rozważyć leczenie oszczędzające → rak zrazikowy LCIS (tworzą go monomorficzne komórki, tworzące nieregularne gniazda w przewodach i zrazikach oraz komórki sygnetowate; u 1⁄3 pacjentek z LCIS rozwinie się rak przewodowy naciekający lub rak zrazikowy naciekający, z równym prawdopodobieństwem w obu piersiach.
Rak inwazyjny, naciekający jest rozpoznawany, jeśli komórki rakowe naciekają na naczynia chłonne lub krwionośne lub przekroczą błonę podstawną.

Raki naciekające:

→ rak przewodowy (70% naciekających raków piersi; objawia się jako twarda masa, nieostro odgraniczona od otoczenia w badaniu fizykalny i jako cień spikularny z mikrozwapnieniami w mammografii; zaawansowane postacie mogą powodować zaciąganie skóry oraz wciągnięcie brodawki sutkowej)
→ rak zrazikowy (15% naciekających raków piersi; objawia się jako twarda masa, nieostro odgraniczona od otoczenia; częściej jest obustronny i częściej daje przerzuty do płynu mózgowo-rdzeniowego, błon surowiczych, narządów rodnych, szpiku kostnego; rokowanie jest podobne jak dla raka naciekającego przewodowego)
→ rak rdzeniasty (7% naciekających raków piersi; objawia się jako twardy, dobrze odgraniczony guz; występuje u młodszych kobiet i ma lepsze rokowanie niż rak naciekający przewodowy)
→ rak śluzotwórczy (2%, dobrze odgraniczony guz, w mammografii widoczny jako wyraźnie odgraniczony cień z mikrozwapnieniami; rokowanie jest lepsze niż w raku inwazyjnym przewodowym) → rak cewkowy (1%, rzadko daje przerzuty, rokowanie jest dobre)
→ inne rzadkie podtypy

Czynniki progostyczne:

● TNM ● stopień złośliwości histologicznej i typ histologiczny
● stan receptorów progesteronowych (PGR) i estrogenowych (ER)
● stan receptora HER2 (należy oznaczyć immunohistochemicznie lub met. FISH w każdym NACIEKAJĄCYM raku piersi)
● obecność zatorów nowotworowych w naczyniach wokół guza
● wiek
● stan menopauzalny

Kolejność powstawania przerzutów:

- płuca
- szkielet
- wątroba
- nadnercza
- mózg
- śledziona
- przysadka
Przerzuty mogą powstawać nawet po kilkunastu latach od rozpoczęcia się choroby.

Leczenie

Jest zależne od TNM, wieku pacjentki, towarzyszących chorób. Możliwe jest leczenie operacyjne oszczędzające lub radykalne, leczenie chemioterapeutyczne, hormonoterapia, wykorzystanie przeciwciał monoklonalnych, radioterapia. W celu omówienia dokładnego schematu leczenie raka piersi należy skonsultować się z lekarzem, który jest specjalistą onkologii klinicznej.


Konsultacja ginekologiczna 220 zł
USG piersi z elastografią 200 zł
Biopsja gruboigłowa piersi 650 zł
Konsultacja onkologiczna 220 zł

CENTRUM MEDYCZNE

Kobieta i Matka


Umów wizytę Odbierz wyniki

Kontakt telefoniczny, smsowy lub elektroniczny:

T: 503 632 600

E: kontakt@kobietaimatka.pl

Al. Wilanowska 9 / U1
(wejście od ul. Kieślowskiego)